Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jan. 15, 2019
สรุป 10 เหตุการณ์สำคัญของตลาดตราสารหนี้ไทยในรอบปี 2561

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์สำคัญของตลาดตราสารหนี้ไทยที่ควรบันทึกไว้ ดังนี้

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ Government Bond Yield 10 ปี ของไทยลดลงต่ำกว่า Bond yield ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 และต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ที่ Bond Yield ของตลาด Emerging market (EM) จะต่ำกว่าตลาดพัฒนาแล้ว

2. ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกตราสารหนี้ใหม่ ซึ่งจำกัดการเสนอขายตั๋วบี/อี ของบริษัทเอกชนเฉพาะต่อนักลงทุนสถาบัน และในวงจำกัดไม่เกิน 10 ฉบับ (PP10) เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2561

3. Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี เมื่อ 24 เม.ย. 2561 ส่งผลให้เกิดความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก

4. ธ. ทหารไทย (TMB) ออก Green Bond มูลค่า USD 60 ล้าน ในเดือนมิถุนายน เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ออก Green Bond โดยเป็นการจำหน่ายทั้งจำนวนแก่ IFC

5. ค่าเงิน Lira ของตุรกีอ่อนค่าลงอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศในช่วงเดือน ส.ค. ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อเนื่องไปยังค่าเงินและตลาดการเงินของประเทศ EM ต่างๆ ขณะที่ไทยมีการขาย Bond ของนักลงทุนต่างชาติเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็กลับมาซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ส.ค. ถึงปลายปี

6. ธ. กสิกรไทย (KBANK) ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) มูลค่ารวม USD 100 ล้าน ในเดือนตุลาคม เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยและอาเซียน โดยเสนอขายแก่นักลงทุนต่างประเทศในฮ่องกง

7. นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี้ไทยรวมมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ณ สิ้นเดือน พ.ย. ที่ 1,002,499 ลบ. โดยกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าลงทุนสุทธิในตลาดตราสารหนี้กว่า 1.3 แสนบาทในปี 2561

8. บ. บีกริม พาวเวอร์ (BGRIM) ออก Green Bond มูลค่า 5,000 ลบ. ในเดือนธันวาคม เป็นรายแรกของบริษัทเอกชนไทยที่ได้รับการรับรองจาก Climate Bonds Initiative ซึ่งเป็นมาตรฐาน Green bond ระดับสากล

9. กนง. มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี ในวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐก็ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเช่นกันและนับเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 ต่อปี

10. ก.ล.ต. ออกเกณฑ์การเสนอขาย Green Bond เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน กระบวนการคัดเลือกโครงการลงทุน และการบริหารเงินจากการระดมทุน เป็นต้น เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสากล

All Blogs