Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Dec. 22, 2017
ปลายปีอย่างนี้ เป็นจังหวะดีของการลงทุนในตราสารหนี้ไหมนะ

คำถามที่มักจะถูกถามอยู่บ่อยๆ คือ ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีของการลงทุนในตราสารหนี้ไหม? เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าจังหวะในการเข้าซื้อมีความสำคัญอย่างมากในการลงทุนจากความคุ้นเคยกับการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital gain)จนมีคำกล่าวที่ว่า “ตกรถไฟดีกว่าขึ้นรถไฟผิดขบวน”คือพลาดจังหวะที่ดีของการซื้อหุ้นยังดีเสียกว่าซื้อหุ้นผิดจังหวะ ซึ่งเมื่อนักลงทุนต้องการลงทุนในตราสารหนี้ จึงตั้งคำถามในลักษณะเดียวกันคือ ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหรือยัง?

จากคุณลักษณะของตราสารหนี้ที่ต่างจากหุ้น จึงทำให้การลงทุนในตราสารหนี้แตกต่างจากการลงทุนในหุ้น ลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ซึ่งมีกำหนดเวลาไถ่ถอนที่แน่นอน และมีกำหนดการจ่ายคูปองที่ชัดเจน ส่งผลให้จังหวะการเข้าซื้อมีความสำคัญในลักษณะที่ต่างจากหุ้นอย่างมาก ดังนี้

การลงทุนในตราสารหนี้เราต้องการให้ได้รับดอกเบี้ยให้มากที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังนั้นจังหวะการลงทุนจึงขึ้นกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ถ้าดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลง นักลงทุนควรจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยสูงๆ(อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน)ไปนานๆ เพราะคาดว่าถ้าตราสารหนี้หมดอายุ แล้วนำเงินไปลงทุนตราสารหนี้รุ่นใหม่จะได้ดอกเบี้ยน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น นักลงทุนควรจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เพราะเมื่อตราสารหนี้ครบอายุก็จะสามารถนำเงินไปลงทุนใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ราคาของตราสารหนี้จะผกผันกับอัตราดอกเบี้ย เมื่อดอกเบี้ยปรับขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง โดยยิ่งตราสารหนี้อายุคงเหลือมากราคาก็จะยิ่งลดลงมาก ในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาตราสารหนี้จะสูงขึ้น โดยตราสารหนี้อายุคงเหลือยิ่งยาว ราคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากดังนั้น นักลงทุนจึงควรลงทุนในระยะสั้นในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเพื่อลดโอกาสขาดทุนกรณีที่ต้องการขายก่อนครบกำหนด และลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวในช่วงดอกเบี้ยขาลงเพราะจะได้กำไรจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเอง

โดยสรุปก็คือ การลงทุนในตราสารหนี้เหมาะกับการลงทุนในทุกช่วงเวลาเพียงแค่ว่าช่วงไหนเหมาะกับการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นช่วงไหนเหมาะแก่การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเท่านั้นเอง ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสามารถติดตามการคาดการณ์ได้จากข้อมูล IRE index ซึ่งจะมีการประกาศในเว็บของ ThaiBMAครับ

All Blogs