• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jul 16, 2018
วางแผนเกษียณสุขใจไปกับตราสารหนี้

ช่วงนี้กระแสการวางแผนเกษียณอายุกำลังเป็นที่กล่าวถึงกันมาก มีบทความมากมายแนะนำวิธีการเตรียมพร้อมทางการเงินและช่องทางการลงทุนต่างๆ ส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้น เงินฝากออมทรัพย์ ทำประกันชีวิต ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ น้ำมัน หรือซื้อทองแท่งเก็บไว้ โดยแต่ละช่องทางมีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะชอบการลงทุนรูปแบบไหนก็ตาม คุณควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยหนึ่งในสินทรัพย์ที่ควรมีในพอร์ทไว้คือ ตราสารหนี้ เนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญของตราสารหนี้คือให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับหุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์

ทำไมต้องมีตราสารหนี้ติดพอร์ทการลงทุนเกษียณอายุ?

จากข้อมูลอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (วัดจาก SET Index พ.ศ.2551 – 2560) ผลตอบแทนรวมของหุ้นเฉลี่ยสูงถึง 16.54% ต่อปี ในขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของตราสารหนี้ (วัดจาก Total Return Index) ที่ 5.29% ผลตอบแทนของหุ้นสูงกว่าถึง 3 เท่า แต่อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าก็มาพร้อมกับความผันผวนที่สูงกว่าเช่นกัน จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านราคาของการลงทุนนั้น การลงทุนในหุ้นมีค่าความเสี่ยง 32.94% ในขณะที่ตราสารหนี้มีเพียง 5.93% หรือพูดง่ายๆว่า ตราสารหนี้มีความผันผวนเพียง 1 ใน 6 ของหุ้น

ในการวางแผนเกษียณนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือเงินต้นต้องไม่หาย เพราะเมื่ออายุเลย 60 ไปแล้ว โอกาสในการทำงานเพื่อหารายได้จะมีน้อย ถ้าเงินออมที่ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ใช้ยามเกษียณเกิดหายไปเนื่องจากขาดทุนจากการลงทุน ทีนี้ จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายกัน เจ็บป่วยจะเอาเงินที่ไหนรักษา ดังนั้นเงินต้นอยู่ครบคือสิ่งสำคัญที่สุดของการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ตราสารหนี้แม้จะให้ผลตอบแทนที่ต่ำแต่สม่ำเสมอ และความผัวผวนก็ต่ำ นั่นหมายความว่าตราสารหนี้จะสร้างกระแสเงินสดในอนาคตให้ได้อย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับกระแสรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าหมอฯ ค่าใช้จ่ายประจำเหล่านี้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นคุณก็ลงทุนในตราสารหนี้ให้เพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

แต่การจะทำให้เงินออมของเราเพิ่มพูดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าสามารถนำไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ ย่อมเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการ แต่ในความเป็นจริง การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำมันไม่มีอยู่จริง ผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมความเสี่ยงหรือความผันผวนที่สูงขึ้น การลงทุนในหุ้นอาจให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง บางครั้งสามารถสร้างดอกผลได้มากพอดาวน์บ้านได้สักหลัง หรือไปเที่ยวรอบโลกได้ทีเดียว แต่ขณะเดียวกันก็สามารถขาดทุนได้จนอาจทำให้เงินเหลือไม่พอไว้ใช้ในยามเกษียณ แล้วจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับระดับผลตอบแทนที่จะได้รับ และแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเกษียณอายุได้อย่างสุขใจ อย่าเอาความสุขสบายหลังเกษียณแขวนไว้บนผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง

วางแผนเกษียณสุขใจไปกับตราสารหนี้

All Blogs