• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jun. 10, 2021
ยอดการออก ESG bond ในเอเชีย-แปซิฟิก 5 เดือนแรกปีนี้ โตขึ้น 49.5%

ยอดการออก ESG bond ในเอเชีย-แปซิฟิก 5 เดือนแรกปีนี้ สูงกว่า 69.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านล้านบาท !!!

o การออก ESG bond ในเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่ากว่า 69.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 49.5%

o ถือเป็นสถิติใหม่ยอดการออกสูงสุดในช่วง 5 เดือนแรกของเอเชีย-แปซิฟิก แซงหน้ายอดการออกในช่วงเดียวกันของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำการออก ESG bond

o เป็นการออก Green bond มากที่สุดในสัดส่วน 70% และที่เหลือเป็นการออก Sustainability bond หรือ Sustainability-linked bonds

o ประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกที่ออก ESG bond มากที่สุด คือ จีน (51.3%) รองลงมาคือเกาหลีใต้ (21.2%)

o ปัจจัยสนับสนุนยอดการออก ESG bond คือ สภาพคล่องในระบบที่เพิ่มมากขึ้น นักลงทุนต้องการแสวงหาผลตอบแทนโดยคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จากการเร่งฉีดวัคซีน

o สำหรับประเทศไทย 5 เดือนแรกปีนี้ออก ESG bond ไปแล้ว 61,000 ล้านบาทจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น Sustainability bonds 56,000 ล้านบาท Social bond 3,000 ล้านบาท และ Green bond 2,000 ล้านบาท

All Blogs