จับตาหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของจีน
  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Dec 13, 2018
BAHT Bond ทางเลือกการระดมทุนในอาเซียน

บาทบอนด์ (Baht bond) คือตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศขายให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการออกเฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่น้อยทีเดียว ดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักบาทบอนด์กันให้มากขึ้นครับ

นิติบุคคลต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ระดมทุนผ่านการออกบาทบอนด์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2548 โดยในช่วงแรกผู้ออกส่วนใหญ่เป็นองค์กรและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ADB Citigroup โดยกว่า 80% มาจากประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ต่อมาในช่วงปี 2553-2556 ผู้ออกจากเกาหลีใต้เข้ามามีบทบาทในการออกบาทบอนด์เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน อาทิ Korea EXIM Bank Korea Development Bank และ HANA Bank เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สปป. ลาวเป็นประเทศที่เข้ามาระดมทุนผ่านการออกบาทบอนด์ในไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ออกมีทั้งภาครัฐคือกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (EDL-GEN) และบริษัทผลิตไฟฟ้าน้ำงึม 2 เป็นต้น เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนต่างๆ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อกระแสไฟฟ้ารายใหญ่

ปัจจุบันยอดคงค้างบาทบอนด์ล่าสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 90,337 ล้านบาท ประกอบด้วยผู้ออกจากเอเชียเป็นหลัก ได้แก่ 79% จาก สปป.ลาว 14% จากเกาหลีใต้ 3% จากทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซีย และประเทศนอกเอเชียอย่างสหรัฐอเมริกาอีก 1% นอกจากนี้มีหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น กัมพูชา เมียนมา ก็ให้ความสนใจในการออกบาทบอนด์เช่นเดียวกัน ทำให้ตลาดบาทบอนด์มีโอกาสขยายตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนักลงทุนในประเทศก็จะได้ประโยชน์จากทางเลือกในการลงทุนตราสารหนี้ที่มีมากขึ้น

All Blogs