The Thai Bond Market Association
 • King
 • เพิ่มความมั่นคงในการลงทุนด้วยตราสารหนี้
 • Bond Academy 2017
 • Value at Risk
 • ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • Bond Market 2
 • Corporate Funding and Liability Management
 • CREDIT ANALYSIS
 • Digital Social Innovation
 • facebook
 • twitter

Issue/Issuer Hilight

Bond Blogs

 • Bond Academy 2017
  สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ค่ายเสริมประสบการณ์ 3 วัน 2 คืน ณ KU Home ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านตราสารหนี้ให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 • Bond on Tour ครั้งที่ 3 @ ขอนแก่น ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

  งานสัมมนาด้านการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้ พันธบัตรออมทรัพย์ ฯลฯ) จัดที่หอประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ขอนแก่น เวลา 13.00-16.30 น.

 • หุ้นกู้มีประกัน เครื่องหมายรับประกันเงินต้นหาย (จริงหรือ)?

  จากบทความเรื่อง “ลำดับการชำระหนี้” ที่กล่าวว่า การที่บริษัทล้มละลายและมีการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือตราสารหนี้ที่มีประกัน (Secured Bond) จะเป็นนักลงทุนกลุ่มแรกที่ได้รับชำระเงินต้นจากการขายสินทรัพย์ก่อนนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ

 • รู้หรือไม่ พันธบัตรไทยฉบับแรกออกมาเมื่อใด

  จากบทความ “ตราสารหนี้ฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อไร?” ก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึงการออกตราสารหนี้ฉบับแรกของโลก เพื่อระดมเงินทุนสำหรับการสำรวจแผ่นดินใหม่และการขนส่งทางเรือในช่วงปี พ.ศ.2166 หรือเมื่อ 400 ปีก่อนแล้วสำหรับประเทศไทยท่านทราบหรือไม่ว่าการออกตราสารหนี้ฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อไร และเงินที่ได้นำมาใช้พัฒนาโครงการใดของประเทศ

 • เม็ดเงินต่างชาติในตราสารหนี้ทำบาทแข็งจริงหรือ?

  ช่วงนี้การแข็งค่าของเงินบาทกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ โดยมีการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาในตลาดตราสารหนี้เป็นจำเลย เป็นสาเหตุที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ความเข้าใจนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดและทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิด

 • รู้หรือไม่
  กองทุน AI คืออะไร

  กองทุน AI ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงกองทุนที่มี A.I. (Artificial Intelligence) หรือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่เก่งเหนือมนุษย์มาลงทุนให้แต่อย่างใด แต่กองทุน AI ที่พูดถึงนี้จะหมายถึง กองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor) กองทุน AI นี้เป็นกองทุนที่ออกมาเพื่อนักลงทุนกลุ่มพิเศษโดยเฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์กลต. โดยผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 • ความเสี่ยงหลัก 5 ข้อในการลงทุนตราสารหนี้

  การลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นหรือในตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงแต่เสี่ยงคนละแบบ ถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูง นอกจากจะลงทุนในจำนวนมากขึ้นแล้วยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยมูลค่าการลงทุนเท่าเดิม ก็ทำให้มีโอกาสได้

 • หุ้นกู้ High Yield ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย

  High Yield Bond ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงย่อมเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน หากแต่ สิ่งใดก็ตามที่เป็นที่ดึงดูดมักจะมาพร้อมกับอันตรายที่มากขึ้นเสมอ ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง หรือ High Yield Bond ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระที่สูงขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าไม่เข้าถ้ำเสือย่อมไม่ได้ลูกเสือ แล้วจะลงทุนใน High Yield Bond อย่างไรให้ปลอดภัย

 • แฝดคนละฝา
  Default กับ NPL

  แม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวการผิดนัดชำระตราสารหนี้ของบริษัทต่าง ๆ เป็นระยะ ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนในตราสารหนี้ ล่าสุดปริมาณเงินฝากธนาคารเดือนเมษายน 60 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากบัญชีที่มีเงินฝากขนาด 10-25 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นการโยกเงินกลับมาฝากธนาคารของนักลงทุนกลุ่ม High Net Worth หลังจากมีปัญหาตั๋ว BE ผิดนัดชำระในช่วงที่ผ่านมา

 • 5 เหตุผลหลักของการลงทุนในตราสารหนี้

  ตราสารหนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการระดมทุนที่นักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีฐานะเป็นลูกหนี้โดยมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดชำระ หากบริษัทไม่มีกำไร ก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ และนี่ก็คือข้อดีของการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งแตกต่างจากหุ้นที่ไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน

 • 20 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง พลิกสู่การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ไทย

  วันนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed float) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ค่าเงินบาทจาก 25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปเกือบ 50 บาทต่อดอลลาร์ภายหลังการลอยตัวค่าเงินบาท ภาระหนี้ต่างประเทศจึงสูงขึ้นไปเป็นเท่าตัว จาก 82,600 ล้านดอลลาร์

 • จะซื้อหุ้นกู้ ต้องดู Credit Spread ( ตอนที่ 2)

  ผู้อ่านได้รู้จักกับ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล (Credit Spread)กันไปแล้ว ในการพิจารณาเลือกซื้อหุ้นกู้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว หรือที่เรียกกันว่าคูปอง(coupon)

 • Callable คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของ Bond

  ตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทยส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ เป็นแบบจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ กำหนดวันหมดอายุไว้แน่นอน ไม่ด้อยสิทธิและมักจะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • จะซื้อหุ้นกู้ ต้องดู Credit Spread ( ตอนที่ 1)

  จากบทความ Bond &Ben the series#10 ตอน “Yield Curve ตัวช่วยการลงทุนในตราสารหนี้” ได้อธิบายถึง Yield Curve หรือชื่อเต็มคือ Government Bond Yield Curve

 • ตราสารหนี้ฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อไร?

  ปัจจุบันตราสารหนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • Yield Curve ตัวช่วยการลงทุนตราสารหนี้

  คงจะดี ถ้าการลงทุนในตราสารหนี้จะมีเครื่องมือช่วยนักลงทุนตัดสินใจเลือกซื้อตราสารหนี้ หรือกำหนดราคาซื้อของตราสารหนี้รุ่นที่ต้องการ

 • เมื่ออัตราดอกเบี้ยผันเปลี่ยน มูลค่าของตราสารหนี้ก็ผันแปร

  นักลงทุนส่วนใหญ่อาจทราบแล้วว่าก่อนการลงทุนในตราสารหนี้ควรต้องพิจารณาอันดับเครดิต (Credit rating) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือของตราสารหนี้นั้นด้วย เนื่องจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ถือเป็นความเสี่ยงหลักของการลงทุนในตราสารหนี้

 • Coupon&Yield คู่ซี้ที่แตกต่าง

  โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมักจะต้องการผลตอบแทนที่ดี เช่น หากลงทุนโดยการฝากเงินก็จะให้ความสาคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ หากลงทุนในหุ้นก็จะคาดหวังให้ราคาปรับตัวขึ้น เพื่อได้กำไรจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลที่สูง และถ้าลงทุนในตราสารหนี้ก็ต้องการผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน แต่อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ที่พูดถึงกันบ่อยๆ

 • หุ้นกู้ vs. หุ้น

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มรู้จักและให้ความสนใจการลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่่าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงช่วยหนุนให้บริษัทเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายแห่งมีการออกขายหุ้นกู้มากเป็นพิเศษ

 • สนใจลงทุนตราสารหนี้ ต้องทำอย่างไร

  หากสนใจลงทุนในตราสารหนี้ เรามีทางเลือก 2 รูปแบบ คือ การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม

 • ลำดับการชำระหนี้คืน

  ก่อนที่นักลงทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ อย่างแรกที่ควรพิจารณา คือ อันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อดูว่าผู้ออกมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับใด และควรเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) ว่าคุ้มกันกับระดับความเสี่ยงไหม

 • อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

  อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดย “สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies)” ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 • Ultra High Net Worth กลุ่มนักลงทุนใหม่ ขาใหญ่ในตลาดตราสารหนี้ไทย

  เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดนิยามกลุ่มนักลงทุนประเภทใหม่ที่ชื่อว่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth / UHNW)เรามาลองทำความรู้จักนักลงทุนกลุ่มนี้กันนะครับ

 • ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond)

  ในปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รัฐบาลของประเทศต่างๆรวม 197 ประเทศ

 • สิทธิแฝงของตราสารหนี้ (Embedded Option)

  สิทธิแฝงของตราสารหนี้ (Embedded Option) คือ สิทธิเพิ่มเติมของตราสารหนี้ ได้แก่ สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable): ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนตราสาร (call)

 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน

  พูดถึงตราสารหนี้ภาครัฐกันไปแล้ว วันนี้จะพูดถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนบ้าง ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีหลายประเภท ที่ได้ยินกันบ่อยๆ

 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

  หน่วยงานภาครัฐที่ออกตราสารหนี้ นอกจากกระทรวงการคลังแล้ว องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆก็สามารถระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ได้

 • พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)

  ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อระดมเงินทุน มาใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล

 • พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (ILB) ตอนนี้น่าลงทุนไหม?

  การก้าวเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆ ที่อย่างส่งผลให้ตลาด

 • พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ....เงินต้นไม่หาย แถมงอกเงยไม่น้อยหน้าเงินเฟ้อ

  พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ เงินต้นไม่หาย แถมงอกเงยไม่น้อยหน้าเงินเฟ้อ

  ของสมัยนี้แพงจังถ้าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนตามเงินเฟ้อก็ดีสิ ถ้าเรานึกถึงราคาก๋วยเตี๋ยวที่เคยซื้อกินเมื่อตอนเด็กกับตอนนี้จะรู้สึกว่า ก๋วยเตี๋ยวราคาแพงขึ้นมาก

 • Thailand Bond Market Guide 2016

  รายละเอียดดีๆ เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ไทยในทุกแง่มุมหาอ่านได้ที่นี่ ข้อมูลอัพเดทล่าสุดปี 2016