• รู้ลึกรู้จริงกับการลงทุนในตราสารหนี้ไทย
 • derivative
 • VaR
 • BondII
 • ThaiBMA Training
 • IAA Forum
 • RiskAsian
 • facebook
 • twitter
 • ThaiBMA Old Version

Issue/Issuer Hilight

 • PF ออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปีครึ่ง 4.7%, 4 ปี 5.5%

  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดจองซื้อในวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.59 ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 • AWN ออกหุ้นกู้ อายุ 7 ปี 2.51%, 10 ปี 2.78%

  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.59 ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน

 • ECF ออกหุ้นกู้ 500 ลบ.อายุ 1 ปี 9 เดือน ดบ.5.40%

  บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 • NUSA ออกหุ้นกู้ 800 ลบ.อายุ 1 ปี 9 เดือน ดบ. 5.60%

  บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

 • LH ออกหุ้นกู้ 5 พันลบ.อายุ 3 ปีดอกเบี้ย 1.82% ขายรายใหญ่

  ออกหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1.82% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 • QH ออกหุ้นกู้ 4 พันลบ. ดอกเบี้ย 1.96%, 2.22%

  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. 59 โดยมีธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

 • SINGER ขายหุ้นกู้ 500 ลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4%

  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.นี้ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 • TLUXE ออกหุ้นกู้ 500 ลบ.อายุ 2 ปี ดบ. 5.40%

  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซือระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.นี้ โดยมี บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 • TPIPL ออกหุ้นกู้ 5,445 ลบ.

  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 29 -31 มี.ค.59 ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

Bond Blogs

 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ Subordinated Bond คือ หุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ เช่น การจ่ายดอกเบี้ย และอายุ เหมือนหุ้นกู้ทั่วไป จะแตกต่างกันตรงที่สิทธิในการเรียกร้อง (Priority claim)

 • รู้จักกับ Perpetual Bond

  จุดเด่นอย่างหนึ่งของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยคือ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนตามความต้องการ ตราสารหนี้ประเภทใหม่ที่เพิ่งมีการออกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

 • ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยเติบโตอย่างมั่นคง (1)

  ในอดีตนั้น ทางเลือกแรกๆ ในการระดมทุนของบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มักจะนึกถึง คือ การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

 • ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยเติบโตอย่างมั่นคง (2)

  หากมองที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน พลังงานคือกลุ่มที่มีการเติบโตครองตลาดมานับสิบปี

 • Infrastructure Fund vs. Infrastructure Bond

  เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันมีแผนเมกะโปรเจ็กต์เพื่อพัฒนาโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานภายใต้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 8 ปี