The Thai Bond Market Association
 • King
 • Bond Academy 2017
 • iBond User Training 1/2560
 • Bond Market 1
 • Trader's Refresher
 • Managing Investment
 • Value at Risk
 • Bond Market 2
 • facebook
 • twitter

Issue/Issuer Hilight

Bond Blogs

 • Callable คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของ Bond

  ตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทยส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ เป็นแบบจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ กำหนดวันหมดอายุไว้แน่นอน ไม่ด้อยสิทธิและมักจะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • จะซื้อหุ้นกู้ ต้องดู Credit Spread ( ตอนที่ 1)

  จากบทความ Bond &Ben the series#10 ตอน “Yield Curve ตัวช่วยการลงทุนในตราสารหนี้” ได้อธิบายถึง Yield Curve หรือชื่อเต็มคือ Government Bond Yield Curve

 • ตราสารหนี้ฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อไร?

  ปัจจุบันตราสารหนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • Yield Curve ตัวช่วยการลงทุนตราสารหนี้

  คงจะดี ถ้าการลงทุนในตราสารหนี้จะมีเครื่องมือช่วยนักลงทุนตัดสินใจเลือกซื้อตราสารหนี้ หรือกำหนดราคาซื้อของตราสารหนี้รุ่นที่ต้องการ

 • เมื่ออัตราดอกเบี้ยผันเปลี่ยน มูลค่าของตราสารหนี้ก็ผันแปร

  นักลงทุนส่วนใหญ่อาจทราบแล้วว่าก่อนการลงทุนในตราสารหนี้ควรต้องพิจารณาอันดับเครดิต (Credit rating) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือของตราสารหนี้นั้นด้วย เนื่องจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ถือเป็นความเสี่ยงหลักของการลงทุนในตราสารหนี้

 • Coupon&Yield คู่ซี้ที่แตกต่าง

  โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมักจะต้องการผลตอบแทนที่ดี เช่น หากลงทุนโดยการฝากเงินก็จะให้ความสาคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ หากลงทุนในหุ้นก็จะคาดหวังให้ราคาปรับตัวขึ้น เพื่อได้กำไรจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลที่สูง และถ้าลงทุนในตราสารหนี้ก็ต้องการผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน แต่อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ที่พูดถึงกันบ่อยๆ

 • หุ้นกู้ vs. หุ้น

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มรู้จักและให้ความสนใจการลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่่าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงช่วยหนุนให้บริษัทเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายแห่งมีการออกขายหุ้นกู้มากเป็นพิเศษ

 • สนใจลงทุนตราสารหนี้ ต้องทำอย่างไร

  หากสนใจลงทุนในตราสารหนี้ เรามีทางเลือก 2 รูปแบบ คือ การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม

 • ลำดับการชำระหนี้คืน

  ก่อนที่นักลงทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ อย่างแรกที่ควรพิจารณา คือ อันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อดูว่าผู้ออกมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับใด และควรเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) ว่าคุ้มกันกับระดับความเสี่ยงไหม

 • อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

  อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดย “สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies)” ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 • Ultra High Net Worth กลุ่มนักลงทุนใหม่ ขาใหญ่ในตลาดตราสารหนี้ไทย

  เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดนิยามกลุ่มนักลงทุนประเภทใหม่ที่ชื่อว่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth / UHNW)เรามาลองทำความรู้จักนักลงทุนกลุ่มนี้กันนะครับ

 • ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond)

  ในปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รัฐบาลของประเทศต่างๆรวม 197 ประเทศ

 • สิทธิแฝงของตราสารหนี้ (Embedded Option)

  สิทธิแฝงของตราสารหนี้ (Embedded Option) คือ สิทธิเพิ่มเติมของตราสารหนี้ ได้แก่ สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable): ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนตราสาร (call)

 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน

  พูดถึงตราสารหนี้ภาครัฐกันไปแล้ว วันนี้จะพูดถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนบ้าง ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีหลายประเภท ที่ได้ยินกันบ่อยๆ

 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

  หน่วยงานภาครัฐที่ออกตราสารหนี้ นอกจากกระทรวงการคลังแล้ว องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆก็สามารถระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ได้

 • พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)

  ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อระดมเงินทุน มาใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล

 • พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (ILB) ตอนนี้น่าลงทุนไหม?

  การก้าวเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆ ที่อย่างส่งผลให้ตลาด

 • พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ....เงินต้นไม่หาย แถมงอกเงยไม่น้อยหน้าเงินเฟ้อ

  พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ เงินต้นไม่หาย แถมงอกเงยไม่น้อยหน้าเงินเฟ้อ

  ของสมัยนี้แพงจังถ้าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนตามเงินเฟ้อก็ดีสิ ถ้าเรานึกถึงราคาก๋วยเตี๋ยวที่เคยซื้อกินเมื่อตอนเด็กกับตอนนี้จะรู้สึกว่า ก๋วยเตี๋ยวราคาแพงขึ้นมาก

 • Thailand Bond Market Guide 2016

  รายละเอียดดีๆ เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ไทยในทุกแง่มุมหาอ่านได้ที่นี่ ข้อมูลอัพเดทล่าสุดปี 2016