Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Sep. 10, 2019
รู้ยัง! Starbucks ก็ออก Sustainability Bond นะ

จากที่ได้เคยแนะนำให้รู้จัก Sustainability Bond ว่าเป็นตราสารหนี้ที่ออกมาเพื่อระดมทุนไปใช้กับโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและสังคม นั้น (บทความ Sustainability bond หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม) แล้วรู้ไหมว่าร้านกาแฟรายใหญ่ที่หลายคนชื่นชอบ เป็นหนึ่งในผู้นำการออก Sustainability Bond

Starbucks ร้านกาแฟชื่อดังมีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้ทางร้านให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานกาแฟเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีเมล็ดกาแฟใช้อย่างเพียงพอและที่สำคัญต้องยั่งยืน Starbucks จึงได้ตั้งกองทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และรับซื้อกาแฟในราคาพรีเมียมหากตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น ไม่ใช่สารเคมี ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่บุกรุกป่าไม้ ซึ่งนอกจากจะได้กาแฟคุณภาพแล้วยังสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการจ้างงานในชนบทและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยเงินที่นำมาจัดตั้งกองทุนมาจากการออก Sustainability Bond นั่นเอง

Sustainability Bond ตัวแรกของ Starbucks ออกเมื่อ 21 พ.ค. 2016 นับเป็น Sustainability Bond ตัวแรกที่ออกโดยภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Sustainability Bond ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 2.45% อายุ 10 ปี โดยนำเงินที่ระดมได้ไปพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของการผลิตกาแฟในประเทศรวันดา แทนซาเนีย โคลอมเบีย จีน และ คอสตาริก้า

ต่อมาในเดือน มี.ค. 2017 Starbucks ได้ออก Sustainability Bond ตัวที่สอง มูลค่า 85 พันล้านเยนหรือประมาณ 736 ล้านดอลลาร์ ถือเป็น Sustainability Bond สกุลเงินเยนตัวแรกของโลก เสนอขายแก่นักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค. 2019 ที่ผ่านมา Starbucks ออก Sustainability Bond ตัวที่สาม มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการออก Sustainability Bond ของภาคเอกชนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

Sustainability Bond ได้รับความนิยมในการออกเพิ่มขึ้นจากกระแสการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนจากมูลค่าการออกในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ที่ผ่านมาที่มีมูลค่ามากกว่า 18.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เป็นผู้ออกหลักด้วยสัดส่วนมากกว่า 35% ของยอดการออกทั้งหมด

สำหรับในบ้านเรา ร้านกาแฟที่หลายคนชื่นชอบไม่แพ้ Starbuck อย่างกาแฟดอยตุง ก็ถือเป็นกิจการที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพียงแต่ในปัจจุบันยังไม่เคยระดมทุนด้วยการออก bond ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการออก Sustainability Bond มาแล้ว 1 รุ่นเมื่อเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยธนาคารกสิกรไทยมูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายแก่นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ออกหุ้นกู้ประเภทนี้ แล้วใครน้อจะเป็นผู้ออกรายต่อไป?

All Blogs