Education Corner

ถอดบทเรียนจากญี่ปุ่นแล้วย้อนมองไทยการออมเพื่อเตรียมเกษียณ (ตอนที่ 2)

 • Posted on March 19, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

จากครั้งที่แล้วโครงการ NISA ทั้ง 3 โครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของงบประมาณอุดหนุนผู้สูงอายุในระยะยาว

Read More


ถอดบทเรียนจากญี่ปุ่นแล้วย้อนมองไทยการออมเพื่อเตรียมเกษียณ (ตอนที่ 1)

 • Posted on March 12, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

คำกล่าวที่ว่า การเป็นคนอายุยืนถือว่าเป็นคนมีบุญ อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว โดยเฉพาะหากต้องอาศัย

Read More


Puttable Bond ตราสารหนี้ที่ให้สิทธินักลงทุนในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ

 • Posted on Febuary 11, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ตราสารหนี้ที่นักลงทุนถืออยู่อาจมีราคาลดลงจนต่ำกว่าราคาพาร์ ...

Read More


Bond Yield สหรัฐฯกับไทย...ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป

 • Posted on Febuary 11, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

ในอดีตที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) สหรัฐฯและไทยอายุ10 ปี...

Read More


10 year challenge ของตลาดตราสารหนี้

 • Posted on Febuary 05, 2019
 • at 17:00 PM
 • by ThaiBMA

ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตขึ้นทุกปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทยต่อ GDP มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 60% ในปี 2009 เป็น 79% ในปี 2018

Read More


Sustainability bond หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • Posted on January 25, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Read More


Social Bond พันธบัตรเพื่อสังคมที่เป็นสุข

 • Posted on January 18, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับความสนใจในวงกว้างมาระยะหนึ่งแล้วจนเกิดนวัตกรรมตราสารหนี้ที่เรียกว่า Green Bond

Read More


สรุป 10 เหตุการณ์สำคัญของตลาดตราสารหนี้ไทยในรอบปี 2561

 • Posted on January 15, 2019
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์สำคัญของตลาดตราสารหนี้ไทยที่ควรบันทึกไว้ ดังนี้

Read More


D/E Ratio บอกอะไรบ้าง

 • Posted on January 11, 2019
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า ‘‘อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน’’ (Debt to Equity Ratio)

Read More


เตรียมช้อปหุ้นกู้ออกใหม่ปีหน้า..มีอะไรน่าสนใจ

 • Posted on December 25, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของ กนง. อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้างทั้งจากดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้

Read More


เหลียวหลังแลหน้า เงินลงทุนในตราสารหนี้ไทยของต่างชาติ ฉบับปี 2561

 • Posted on December 21, 2018
 • at 3:00 PM
 • by ThaiBMA

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจในโลกมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผ่านกลไลต่างๆ

Read More


จับตาหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

 • Posted on December 17, 2018
 • at 3:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีหน้า จากการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก

Read More


BAHT Bond ทางเลือกการระดมทุนในอาเซียน

 • Posted on December 13, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

บาทบอนด์ (Baht bond) คือตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศขายให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการออกเฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท

Read More


จับตาหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของจีน

 • Posted on December 07, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

Perpetual Bonds หรือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของไทยมีการออกครั้งแรกในปี 2012 แต่ยังไม่เป็นที่สนใจของตลาดมากนัก

Read More


ตลาดตราสารหนี้ไทยเป็น safe haven จริงหรือ

 • Posted on November 30, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

เมื่อเร็วๆนี้ ADB ออกรายงานระบุว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับสองรองจากจีน ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

Read More


Solar Bond ตราสารหนี้พลังงานแสงอาทิตย์

 • Posted on November 21, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

Solar Bond คือ ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในโครงการพลังงานทดแทนประเภทแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นประเภทหนึ่งของตราสารหนี้สีเขียว

Read More


ผลตอบแทนของ Green bond ต่างจากตราสารหนี้ทั่วไปหรือไม่

 • Posted on November 16, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

Green bond หรือตราสารหนี้สีเขียว เริ่มเป็นที่รู้จักของนักลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วในฐานะเป็นตราสารหนี้ประเภทใหม่ในการระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

Read More


ตราสารหนี้สีเขียวกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Posted on November 7, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

หลังจากประเด็นเรื่อง Search for yield ที่ดูจะผ่อนคลายลง ช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่อง Loan to value

Read More


All Blogs