Education Corner

สรุป 10 เหตุการณ์สำคัญของตลาดตราสารหนี้ไทยในรอบปี 2561

 • Posted on January 15, 2019
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์สำคัญของตลาดตราสารหนี้ไทยที่ควรบันทึกไว้ ดังนี้

Read More


D/E Ratio บอกอะไรบ้าง

 • Posted on January 11, 2019
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า ‘‘อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน’’ (Debt to Equity Ratio)

Read More


เตรียมช้อปหุ้นกู้ออกใหม่ปีหน้า..มีอะไรน่าสนใจ

 • Posted on December 25, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของ กนง. อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้างทั้งจากดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้

Read More


เหลียวหลังแลหน้า เงินลงทุนในตราสารหนี้ไทยของต่างชาติ ฉบับปี 2561

 • Posted on December 21, 2018
 • at 3:00 PM
 • by ThaiBMA

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจในโลกมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผ่านกลไลต่างๆ

Read More


จับตาหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

 • Posted on December 17, 2018
 • at 3:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีหน้า จากการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก

Read More


BAHT Bond ทางเลือกการระดมทุนในอาเซียน

 • Posted on December 13, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

บาทบอนด์ (Baht bond) คือตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศขายให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการออกเฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท

Read More


จับตาหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของจีน

 • Posted on December 07, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

Perpetual Bonds หรือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของไทยมีการออกครั้งแรกในปี 2012 แต่ยังไม่เป็นที่สนใจของตลาดมากนัก

Read More


ตลาดตราสารหนี้ไทยเป็น safe haven จริงหรือ

 • Posted on November 30, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

เมื่อเร็วๆนี้ ADB ออกรายงานระบุว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับสองรองจากจีน ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

Read More


Solar Bond ตราสารหนี้พลังงานแสงอาทิตย์

 • Posted on November 21, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

Solar Bond คือ ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในโครงการพลังงานทดแทนประเภทแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นประเภทหนึ่งของตราสารหนี้สีเขียว

Read More


ผลตอบแทนของ Green bond ต่างจากตราสารหนี้ทั่วไปหรือไม่

 • Posted on November 16, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

Green bond หรือตราสารหนี้สีเขียว เริ่มเป็นที่รู้จักของนักลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วในฐานะเป็นตราสารหนี้ประเภทใหม่ในการระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

Read More


ตราสารหนี้สีเขียวกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Posted on November 7, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

หลังจากประเด็นเรื่อง Search for yield ที่ดูจะผ่อนคลายลง ช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่อง Loan to value

Read More


การออกหุ้นกู้ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

 • Posted on November 2, 2018
 • at 1:30 PM
 • by ThaiBMA

หลังจากประเด็นเรื่อง Search for yield ที่ดูจะผ่อนคลายลง ช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่อง Loan to value

Read More


Asian Bonds Online มีดีมากกว่า Fund flow ในตลาดตราสารหนี้

 • Posted on October 21, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ที่ผ่านมา หากต้องการค้นหาข้อมูลตลาดตราสารหนี้อย่างเช่นการเคลื่อนไหวของ Fund Flow ของประเทศต่างๆ

Read More


Perpetual bond หุ้นกู้ไม่มีอายุ

 • Posted on October 16, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

Perpetual bond กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ บริษัทในการเป็นเครื่องมือระดมทุน นักลงทุนก็ให้ความสนใจเพราะหุ้นกู้ประเภทนี้ให้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง

Read More


ใครลงทุนในหุ้นกู้บ้าง

 • Posted on October 07, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือหุ้นกู้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สะท้อนผ่านมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่มีการเติบโตกว่า

Read More


ซื้อหุ้นกู้แบบมี Call option นักลงทุนจะได้หรือจะเสียอะไร

 • Posted on October 01, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ในช่วงที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้หลายรุ่นที่มี Call option คือให้สิทธิผู้ออกสามารถเรียกไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ก่อนครบกำหนด

Read More


การวัด Expected return ของตราสารหนี้

 • Posted on September 21, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected return) คือ สิ่งที่นักลงทุนต้องการได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ ซึ่งในกรณีของหุ้น

Read More


ฝากเงินไว้กับธนาคาร หรือลงทุนผ่านตราสารหนี้ดีนะ?

 • Posted on September 07, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

แม้ว่าในปัจจุบันมีรูปแบบการออมเงินให้เลือกหลายรูปแบบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังชอบออมเงินด้วยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์

Read More


หุ้นกู้ Securitization ทางเลือกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

 • Posted on September 01, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้ประเภทใหม่ๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น

Read More


ILB ทางเลือกของการลงทุนในภาวะเงินเฟ้อเริ่มขยับขึ้น

 • Posted on Auguest 21, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นต่อเนื่องอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น

Read More


ซื้อกองทุนตราสารหนี้ แต่ทำไมถึงขาดทุนได้?

 • Posted on Auguest 16, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ถ้าพูดถึงกองทุนตราสารหนี้ นักลงทุนหลายท่านคงจะคิดว่ามูลค่าหน่วยลงทุนควรจะมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวัน

Read More


มารู้จักTransition Matrixโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้

 • Posted on Auguest 07, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ท่านนักลงทุนเคยสงสัยไหมครับว่าหุ้นกู้ตัวที่เราลงทุนหรือสนใจจะลงทุนมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะถูกลด

Read More


ลงทุนอย่างอุ่นใจ ด้วยหุ้นกู้มีประกัน

 • Posted on Auguest 01, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ในอดีตที่ผ่านมา การออกหุ้นกู้ในประเทศไทยมักจะอยู่ในรูปแบบหุ้นกู้ไม่มีประกันแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Read More


ถ้าอยากซื้อหุ้นกู้เชิญอ่านทางนี้

 • Posted on July 21, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

หากคุณมีความสนใจลงทุนด้วยการซื้อหุ้นกู้ แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร ซื้อเท่าไหร่ และที่สำคัญสามารถขายต่อได้หรือไม่

Read More


วางแผนเกษียณสุขใจไปกับตราสารหนี้

 • Posted on July 16, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ช่วงนี้กระแสการวางแผนเกษียณอายุกำลังเป็นที่กล่าวถึงกันมาก มีบทความมากมายแนะนำวิธีการเตรียมพร้อมทางการเงิน

Read More


การเปลี่ยนแปลงของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนจากเกณฑ์ใหม่ กลต.

 • Posted on July 01, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

Read More


ระหว่างสลากออมสิน กับตราสารหนี้ออมอย่างไรให้เหมาะกับเรา

 • Posted on June 21, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ปัจจุบันการฝากเงินในบัญชีเงินฝากให้ผลตอบแทนที่ต่ำมากกลายเป็นช่องทางการออมที่นักลงทุนหลายคนเบือนหน้าหนี

Read More


รู้จักกับ AMRO องค์กรความร่วมมือเพื่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของอาเซียน+3

 • Posted on June 16, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 1997ทำให้หลายประเทศในภูมิภาค

Read More


ความจริง 5 ข้อของตลาดตราสารหนี้ที่นักลงทุนควรทราบ

 • Posted on June 07, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ในโลกของการลงทุนนั้น ตลาดตราสารหนี้อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากเท่าตลาดหุ้น

Read More


สัญลักษณ์ตราสารหนี้บอกอะไรมากกว่าที่คิด

 • Posted on May 01, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

นักลงทุนในตลาดหุ้นน่าจะคุ้นเคยกับชื่อย่อของหุ้นต่างๆกันอยู่แล้ว

Read More


Credit rating ไม่สูงก็ออกตราสารหนี้ Coupon ต่ำได้ ด้วยการค้ำประกันจาก CGIF

 • Posted on May 21, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้(Credit/Default Risk)ถือเป็นความเสี่ยงหลักของการลงทุนในตราสารหนี้โดย“อันดับเครดิต”

Read More


Bond Yield สหรัฐฯ สูงขึ้นดึงBond Yield ไทยสูงขึ้นด้วยไหม?

 • Posted on May 07, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

นับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ตลาดได้มีการฟันธงไปแล้วว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร(Bond Yield)

Read More


Basel III Bond ตราสารหนี้ที่เพิ่มความมั่นคงให้แก่ธนาคาร

 • Posted on May 01, 2018
 • at 11:00 AM
 • by ThaiBMA

ปัจจุบันธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความมั่นคงขึ้นอย่างมาก ซึ่งความมั่นคงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเอง

Read More

All Blogs