Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    June 07, 2017
ตราสารหนี้ฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อไร?

ปัจจุบันตราสารหนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าคงค้าง (Outstanding Value) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปี จาก 4.32 ล้านล้านบาทในปี 2549 เป็น 10.85 ล้านล้านบาทในปี 2559 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปเอเซีย เป็นรองก็เพียงประเทศญี่ปุ่น จีน และ เกาหลี เท่านั้นแล้วตราสารหนี้กำเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็นคนคิดค้นนะ?

ย้อนกลับไปในปีพ.ศ.1459-1668 พ่อค้าชาวจีนได้คิดค้นระบบ ”ตั๋วเงิน” ขึ้น โดยนำเหรียญทองแดงไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐและนำใบรับฝากมาถือไว้กับตนเอง ตั๋วเงินดังกล่าวสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ คุณลักษณะของตั๋วเงินดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารรับฝากทรัพย์สินเท่านั้นยังไม่ถือเป็นตราสารหนี้ จนกระทั่งในปี 2166 ได้มีการค้นพบตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท อีสต์อินเดีย เป็นบริษัทการค้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่า 2400 ฟลอรินส์ (เงินสกุลเนเธอร์แลนด์) เพื่อนำไปเงินเป็นทุนในการสำรวจแผ่นดินใหม่และการขนส่งทางเรือการออกตราสารหนี้ฉบับนี้เป็นการเพิ่มช่องการลงทุนครั้งแรก จากเดิมที่จะสามารถกู้ยืมกับภาครัฐเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นตราสารหนี้ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ ทำให้พออนุมานได้ว่าการกู้ยืมโดยใช้ตราสารหนี้เป็นเครื่องมือได้มีมานานไม่ต่ำกว่า 400 ปีมาแล้ว

เมื่อเวลาผ่านไป การกู้ยืมโดยใช้ตราสารหนี้เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นจนเริ่มมีการกู้ยืมเงินโดยใช้เงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อ ตราสารหนี้เงินตราต่างประเทศ (Foreign currency denominated bonds) โดยเริ่มต้นจาก House of Rothschild ได้ออกตราสารหนี้มูลค่า 720 รูเบิล (เงินสกุลรัสเซีย) ในปี 2365 เพื่อระดมเงินทุนให้กับประเทศรัสเซียนำไปใช้ในการเข้าร่วมสงครามที่ต้องการโค่นล้มจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งเศสโดยลักษณะเด่นของตราสารหนี้ฉบับนี้ คือผู้ถือครองตราสารหนี้สามารถไถ่ถอนเงินได้ที่  House of Rothschild  ในลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต ปารีส และเวียนนา เนื่องจากในขณะนั้นการขอรับเงินคืนจำเป็นต้องไปยังสถานที่ออกตราสารหนี้เท่านั้น

จะเห็นว่า ตราสารหนี้ฉบับแรกของโลกนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2166 หรือกว่า 400 ปีที่แล้ว อ้าว แล้วมีคนสงสัยไหมว่า แล้วตราสารหนี้ฉบับแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร ในรัชสมัยอะไร ออกมาเพื่ออะไร และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างไร ในครั้งหน้าเราจะนำคำตอบเหล่านี้มาเล่าให้แก่ทุกท่าน โปรดติดตามตอนต่อไป

All Blogs