• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jul. 21, 2018
ถ้าอยากซื้อหุ้นกู้เชิญอ่านทางนี้

หากคุณมีความสนใจลงทุนด้วยการซื้อหุ้นกู้ แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร ซื้อเท่าไหร่ และที่สำคัญสามารถขายต่อได้หรือไม่ ถ้าสามารถขายได้ ต้องไปขายให้ใครและที่ไหน เรามีคำแนะนำเบื้องต้นมาฝากกัน

เริ่มกันด้วยสถานที่ในการซื้อหุ้นกู้กันก่อน ซึ่งเราจะเรียกว่า ตลาด โดยแบ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรอง ตลาดแรก จะหมายถึงตลาดสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทที่ต้องการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนโดยตรง ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะทำการประกาศวันจอง วันจัดจำหน่าย และสถานที่ในการจัดจำหน่ายอันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย (Underwriter) แทนบริษัทผู้ออก โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลออกใหม่ได้ทางFacebookหรือหารายละเอียดข้อมูลหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้จากWebsite ของ ThaiBMA (http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx) เมื่อนักลงทุนพิจารณาและตัดสินใจจะลงทุนในหุ้นกู้ได้แล้ว ให้ติดต่อและแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินนั้นๆ ภายในวันเปิดจองซื้อ เพราะหุ้นกู้คุณภาพดีส่วนใหญ่จะขายหมดตั้งแต่วันจองซื้อวันแรก เมื่อถึงวันจองนักลงทุนต้องชำระค่าหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ และหลังจากนั้นประมาณ 7-14 วัน นักลงทุนจะได้รับใบหุ้นกู้ในกรณีขอใบหุ้น (Scrip) หรือเอกสารยืนยันจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ในกรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ทั้งนี้ หุ้นกู้ส่วนใหญ่มักกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 100,000 บาทหรืออาจมากกว่านั้นในกรณีการขายให้นักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่

หลังจากซื้อหุ้นกู้ในตลาดแรกแล้วและต้องการขายก่อนครบกำหนดอายุนักลงทุนก็สามารถนำหุ้นกู้มาขายในตลาดรองได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งอาจเริ่มจากสถาบันการเงินที่ท่านเคยซื้อหุ้นกู้ด้วย เราเรียกวิธีการติดต่อซื้อขายแบบนี้ว่า Over-the-Counter (OTC)ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายแบบ matching ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้กับการซื้อขายหุ้นเพราะลักษณะของตราสารมีความแตกต่างกัน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การลงทุนจะในหุ้นกู้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่ติดตามข่าวสารและติดต่อกับสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่เป็นประจำก็สามารถลงทุนและได้รับผลตอบแทนจากหุ้นกู้ตามที่คาดหวังไว้ได้แล้ว

All Blogs