D/E Ratio บอกอะไรบ้าง

 • Posted on January 11, 2019
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า ‘‘อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน’’ (Debt to Equity Ratio)

Read More


เตรียมช้อปหุ้นกู้ออกใหม่ปีหน้า..มีอะไรน่าสนใจ

 • Posted on December 25, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของ กนง. อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้างทั้งจากดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้

Read More


เหลียวหลังแลหน้า เงินลงทุนในตราสารหนี้ไทยของต่างชาติ ฉบับปี 2561

 • Posted on December 21, 2018
 • at 3:00 PM
 • by ThaiBMA

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจในโลกมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผ่านกลไลต่างๆ

Read More


จับตาหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

 • Posted on December 17, 2018
 • at 3:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีหน้า จากการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก

Read More


BAHT Bond ทางเลือกการระดมทุนในอาเซียน

 • Posted on December 13, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

บาทบอนด์ (Baht bond) คือตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศขายให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการออกเฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท

Read More


จับตาหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของจีน

 • Posted on December 07, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

Perpetual Bonds หรือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของไทยมีการออกครั้งแรกในปี 2012 แต่ยังไม่เป็นที่สนใจของตลาดมากนัก

Read More


ตลาดตราสารหนี้ไทยเป็น safe haven จริงหรือ

 • Posted on November 30, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

เมื่อเร็วๆนี้ ADB ออกรายงานระบุว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับสองรองจากจีน ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

Read More


Solar Bond ตราสารหนี้พลังงานแสงอาทิตย์

 • Posted on November 21, 2018
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

Solar Bond คือ ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในโครงการพลังงานทดแทนประเภทแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นประเภทหนึ่งของตราสารหนี้สีเขียว

Read More


ผลตอบแทนของ Green bond ต่างจากตราสารหนี้ทั่วไปหรือไม่

 • Posted on November 16, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

Green bond หรือตราสารหนี้สีเขียว เริ่มเป็นที่รู้จักของนักลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วในฐานะเป็นตราสารหนี้ประเภทใหม่ในการระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

Read More


ตราสารหนี้สีเขียวกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Posted on November 7, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

หลังจากประเด็นเรื่อง Search for yield ที่ดูจะผ่อนคลายลง ช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่อง Loan to value

Read More


การออกหุ้นกู้ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

 • Posted on November 2, 2018
 • at 1:30 PM
 • by ThaiBMA

หลังจากประเด็นเรื่อง Search for yield ที่ดูจะผ่อนคลายลง ช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่อง Loan to value

Read More


Asian Bonds Online มีดีมากกว่า Fund flow ในตลาดตราสารหนี้

 • Posted on October 21, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ที่ผ่านมา หากต้องการค้นหาข้อมูลตลาดตราสารหนี้อย่างเช่นการเคลื่อนไหวของ Fund Flow ของประเทศต่างๆ

Read More


Perpetual bond หุ้นกู้ไม่มีอายุ

 • Posted on October 16, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

Perpetual bond กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ บริษัทในการเป็นเครื่องมือระดมทุน นักลงทุนก็ให้ความสนใจเพราะหุ้นกู้ประเภทนี้ให้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง

Read More


ใครลงทุนในหุ้นกู้บ้าง

 • Posted on October 07, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือหุ้นกู้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สะท้อนผ่านมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่มีการเติบโตกว่า

Read More


ซื้อหุ้นกู้แบบมี Call option นักลงทุนจะได้หรือจะเสียอะไร

 • Posted on October 01, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ในช่วงที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้หลายรุ่นที่มี Call option คือให้สิทธิผู้ออกสามารถเรียกไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ก่อนครบกำหนด

Read More


การวัด Expected return ของตราสารหนี้

 • Posted on September 21, 2018
 • at 2:00 PM
 • by ThaiBMA

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected return) คือ สิ่งที่นักลงทุนต้องการได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ ซึ่งในกรณีของหุ้น

Read More

All Blogs