มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทของ ธปท.และผลต่อตลาดตราสารหนี้ไทย

 • Posted on Jul 31, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

ในวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออก 2 มาตรการในการป้องปรามการ

Read More


จับตา!!! สถานการณ์การผิดนัดชำระหุ้นกู้ประเทศสิงคโปร์

 • Posted on Jul 24, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

เมื่อปี 2015 หุ้นกู้ในสิงคโปร์ได้เริ่มเกิดการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นอีกครั้ง สร้างความแตกตื่นให้กับนักลงทุน

Read More


เข้าใจหุ้นกู้ใน 5 นาทีกับ factsheet

 • Posted on Jul 18, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

Fact sheet หรือ “เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้”

Read More


เมื่อดอกเบี้ยสหรัฐฯ เปลี่ยนทิศ แล้วดอกเบี้ยไทยจะอย่างไร?

 • Posted on Jul 10, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

เป็นเวลากว่า 3 ปีครึ่งนับตั้งแต่การเริ่มต้นของวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบล่าสุดของธนาคารกลาง

Read More


การปรับลดวงเงินประมูลพันธบัตรของธปท.และผลต่อตลาดบอนด์

 • Posted on Jul 03, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

ในช่วงปี 2560 การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าเป็นผลส่วนหนึ่งจากกระแสเงินไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้...

Read More


ครบรอบ 22 ปี วิกฤติต้มยำกุ้ง กับการเติบโตของตลาดตราสารหนี้ไทย

 • Posted on Jul 01, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

22 ปีแล้วนับจากวันที่ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อ 2 ก.ค. 2540 ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ...

Read More


โอกาสของผู้ระดมทุนในตลาดหุ้นกู้ไทย

 • Posted on Jun 25, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

หลายปีที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ

Read More


Callable bonds ของไทย คุ้มค่าน่าลงทุน?

 • Posted on Jun 18, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

Callable bond คือ หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอน (Call) ก่อนกำหนด ซึ่งในประเทศไทยมีการออกครั้งแรกในปี 2002

Read More


Blue Bond ตราสารหนี้สีฟ้า เพื่อความยั่งยืนของทะเล

 • Posted on Jun 10, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

หลายท่านน่าจะเคยได้ยิน Green bond หรือตราสารหนี้สีเขียว ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More


2-10 Spread สัญญาณคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

 • Posted on Jun 04, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

2-10 Spread สัญญาณคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 2-10 Spread สัญญาณคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

Read More


1 ปีแห่งการปรับตัวของผู้ออกตั๋ว BE

 • Posted on May 28, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

ผ่านมา 1 ปีแล้ว นับจากวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้

Read More


ภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้: นักลงทุนจะไปต่อกันทางไหน?

 • Posted on May 24, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Read More


Payment-In-Kind Bond เมื่อดอกเบี้ยจ่ายเป็นหมูแฮม

 • Posted on May 22, 2019
 • at 08:00 PM
 • by ThaiBMA

อ่านไม่ผิดครับ นักลงทุนได้รับแจกหมูแฮมแทนการจ่ายดอกเบี้ย

Read More


ทำไมอยากซื้อ แต่ไม่ได้ซื้อ?

 • Posted on May 16, 2019
 • at 05:00 PM
 • by ThaiBMA

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหุ้นกู้ออกใหม่คิดเป็นมูลค่าถึงปีละกว่า 8 แสนล้านบาท

Read More


Bond Switchingเมื่อถึงเวลาก็ต้อง(แลก)เปลี่ยน

 • Posted on May 05, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

ธุรกรรมอย่างหนึ่งที่เริ่มมีขึ้นในตลาดตราสารหนี้ไทยไม่นานมานี้ ก็คือการทำBond Switching

Read More


STO อีกหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนด้วยเทคโนโลยี Blockchain

 • Posted on May 03, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลคำศัพท์ที่กำลังมาแรงแทนที่ ICO ก็คือSTO (Securities Token Offering)ว่าแต่มันคืออะไร

Read More


Structured note ผลตอบแทนที่มาพร้อมความผันผวน

 • Posted on April 23, 2019
 • at 12:00 PM
 • by ThaiBMA

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานทำให้นักลงทุนแสวงหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มพูนผลตอบแทน

Read More


All Blogs