• Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Mar. 09, 2022
รัฐบาลแคนาดาร่วมขบวนรักษ์โลก...ออกพันธบัตรสีเขียวครั้งแรก

• แคนาดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก กำลังมุ่งสู่สังคมสีเขียว

• เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2022 ที่ผ่านมา รัฐบาลแคนาดาได้ประกาศ Green Bond Framework เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการออกตราสารหนี้สีเขียว (Green bond) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล Green Bond Principles ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ หรือ ICMA (international Capital market Association)

• พร้อมกับได้ออกพันธบัตรสีเขียว (Sovereign green bond) รุ่นแรกของประเทศ มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• โดยเงินทุนที่ได้จะนำไปใช้จ่ายในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่การปลูกต้นไม้ไปจนถึงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับดักจับคาร์บอน

• การออก Green bond ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 40-45 ภายในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 ซึ่งนายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด ได้แถลงในการประชุมผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อเมษายน 2021 ที่ผ่านมา

• รัฐบาลแคนาดาไม่ใช่แห่งแรกในทวีปอเมริกาที่ออก Green bond

• ชิลีเป็นประเทศแรกในทวีปที่ออกพันธบัตรสีเขียวเมื่อมิถุนายน 2019 ด้วยมูลค่า 1,418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชิลีได้ออกพันธบัตรสีเขียวมาแล้วมากกว่า 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• นอกจากนี้ยังมี รัฐบาลของประเทศเม็กซิโกที่ออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดือนกันยายน 2020 เพื่อระดมทุนมาใช้กับโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และอีกรุ่นมูลค่า 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• และโคลัมเบียก็ได้ออกพันธบัตรสีเขียว มูลค่า 750 พันล้านเปโซ (ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2020 นับเป็นพันธบัตรสีเขียวสกุลเงินท้องถิ่นรุ่นแรกในภูมิภาค และอีกรุ่นในเดือนตุลาคม 2020 ที่มูลค่า 650 พันล้านเปโซ (ประมาณ 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

All Blogs