Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Nov. 16, 2017
หุ้นกู้แปลงสภาพ เจ้าหนี้ที่กลายร่างเป็นเจ้าของได้ (ตอนที่ 2)

จากบทความ “อะไรคือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond)”เราได้ทราบถึงข้อดีของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไปแล้ว ในบทความนี้เรามาจะมาทำความรู้จักหุ้นกู้แปลงสภาพในรายละเอียดเพิ่มเติมกัน

หุ้นกู้แปลงสภาพมักจะได้รับความนิยมจากนักลงทุนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ และตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนมีโอกาสได้รับ capital gain จากการแปลงสภาพเป็นหุ้น ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมสูงกว่าหุ้นกู้ปกติ นักลงทุนจึงยอมรับอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (คูปอง) ที่ค่อนข้างต่ำของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในแง่ของบริษัทผู้ออก การออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีประโยชน์ในหลายกรณีเช่น ต้นทุนการจ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการออกตราสารหนี้แบบทั่วไป ทำให้บริษัทมีต้นทุนการกู้เงินที่ต่ำลง แต่ทั้งนี้บริษัทผู้ออกมักจะกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพไว้ค่อนข้างสูงกว่าราคาหุ้นในตอนที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพราว 25-45% เผื่อว่าในอนาคตราคาหุ้นของบริษัทวิ่งขึ้นไปสูงแล้วมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทผู้ออกจะได้ไม่เสียโอกาสในการออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำจนเกินไป หากออกหุ้นเพิ่มทุนมาทดแทนหุ้นกู้ที่ถืออยู่เดิม บริษัทผู้ออกก็ไม่ต้องมีภาระในการหาเงินเพื่อมาไถ่ถอนหุ้นกู้คืนนอกจากนี้บริษัทผู้ออกยังสามารถชะลอ Dilution effect เมื่อเทียบกับการออกหุ้นเพิ่มทุนในทันที

หุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่หุ้นกู้ประเภทใหม่ที่เพิ่งมีการออก จริงๆ แล้วในอดีตที่ผ่านมามีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพกันมาก โดยเฉพาะในช่วงก่อนวิกฤตปี2540 ที่ตลาดหุ้นคึกคัก มีบริษัทไทยที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลายบริษัท เช่น TASCO, IEC, SCB เป็นต้น แต่ภายหลังจากวิกฤติปี 2540 ตราสารหนี้แปลงสภาพก็ได้ลดความนิยมลงมากจนกระทั่งปี 2560 ที่ตลาดหุ้นคงความร้อนแรงต่อเนื่องมาหลายปีติดต่อกัน ก็เริ่มมีหลายบริษัทหันมาออกหุ้นกู้แปลงสภาพกันแล้ว ได้แก่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ออกตราสารหนี้แปลงสภาพมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาทขายในประเทศสิงค์โปร์ และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3,500 ล้านบาทปัจจุบันราคาหุ้นของ SPI อยู่ที่ 68 บาท (ณ วันที่ 16 ต.ค.60) ซึ่งสูงกว่าราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 45 บาทไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI ปรับสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อสะท้อนกำไรที่คาดว่าจะได้รับเมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพของนักลงทุน

สำหรับในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน มีขนาดตลาดราว 2-3% ของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว โดยบริษัทที่ออกส่วนใหญ่กว่า 80% จะมีลักษณะเป็น Growth stock ที่มี rating ต่ำกว่า Investment grade ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นสามัญแต่มีความเสี่ยง (ความผันผวน) ที่ต่ำกว่า

ดังนั้นในยามที่ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น เช่นเดียวกันกับภาวะตลาดหุ้นที่หลายคนมองว่ายังไปต่อได้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเพราะจะช่วยให้ผู้ออกมีต้นทุนการกู้ยืมเงินลดลงและนักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ หุ้นกู้แปลงสภาพจึงดูเหมือนเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าจับตามองต่อไป

All Blogs