Individual Investors

  • Posted by:

    ThaiBMA
  • Posted on:

    Jan. 21, 2020
Gender bonds ตราสารหนี้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้หญิง

แม้ว่า ในปัจจุบันชายหญิงจะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในการดำรงชีพ การศึกษา รวมไปถึงการทำงาน แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศยังคงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย...Gender bonds จึงเกิดขึ้น

Gender bonds ตัวแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2013 ออกโดย The International Finance Corporation (IFC) มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทที่ดำเนินการโดยผู้หญิงในประเทศที่กำลังพัฒนา

อะไรคือ Gender bonds???

Gender bonds คือตราสารหนี้ที่ออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพที่แตกต่างกัน โดยการสร้างความเท่าเทียมและเพิ่มโอกาสให้ทุกเพศสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง Gender bond จัดอยู่ในกลุ่มของ Social Bond หรือพันธบัตรเพื่อสังคม ดังนั้นการออกและลักษณะการบริหารจัดการโครงการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Social Bond Principles ที่จัดทำโดย International Capital Market Association (ICMA) (อ่านเพิ่มเติมที่บทความ Social Bond พันธบัตรเพื่อสังคมที่เป็นสุข)

ในเอเชียเราก็มีการออก Gender bonds แล้ว ตัวแรกออกโดยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการระดมทุนให้แก่กองทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเงินไปให้สินเชื่อแก่ผู้หญิงในพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานสูง และส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นนั้นด้วย หลังจากนั้นในปี 2017 ADB ก็มีการออก Gender bonds มูลค่าอีกกว่า 130 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยมีบริษัทประกันชีวิต Dai-ichi ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินไปใช้เสริมสร้างพลังของเพศสภาวะ (Gender empowerment projects) ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอาร์เมเนีย โดยนำเงินทุนไปใช้จัดหาทรัพยากรและพัฒนาสวัสดิการให้แก่สตรีในประเทศ เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกกดขี่และใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในภาคเกษตรกรรม

สำหรับประเทศไทยก็อินเทรนด้วยเหมือนกัน มีการออก Gender bonds ตัวแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาออก Gender bonds มูลค่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จำหน่ายแก่นักลงทุนต่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กิจการ SME ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณผู้ชายหลายคนอาจจะสงสัย ไหนว่า Gender bonds ออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพที่แตกต่างกัน แต่ที่ผ่านมา Gender bond รุ่นไหนๆ ก็เพื่อผู้หญิงที่ถูกกดขี่ ไม่เห็นมีออกมาเพื่อผู้ชายเลย นั่นนะสิ!!!

แล้วคุณผู้หญิงจะดีใจหรือเสียใจดีนะนี่????

All Blogs