หลักสูตร Investor Training : แบ่งเป็น 4 Module

4. Bond investment tools: ข้อมูลประกอบการลงทุนหุ้นกู้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 02-257-0357 ต่อ 301 - 305