งานแถลงข่าว สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ไตรมาส 2 ปี 2562