ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม - ล่องเรือไหว้พระ บูรณะโบราณสถาน กับ ThaiBMA