สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มอบเครื่องไตเทียมให้กับหน่วยไตเทียม