งานแถลงข่าวผลการสำรวจดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ประจำเดือนสิงหาคม 2561