คณะผู้บริหารและพนักงาน ThaiBMA ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล