Market Dialogue: การรับฟังความคิดเห็น "การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" ณ ThaiBMA ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 10 อาคารต้นสนทาวเวอร์