คุณธาดา บรรยายในหัวข้อ Thai Bond Market ในงาน Asia Securities Forum Annual General Meeting ครั้งที่ 22