คุณประกอบ เพียรเจริญ ผู้บริหารจาก ธ.HSBC และกรรมการThaiBMA มาให้ความรู้เรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในตลาดต่างประเทศแก่ชาวThaiBMA