ผู้บริหารจาก บล.เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จก. เข้าพบผู้บริหาร ThaiBMA